OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

  • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
  • wykonywanie kontroli rozpoznawczych stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożenia pożarowego i wybuchowego,
  • wyposażenie nadzorowanych obiektów w instrukcje przeciwpożarowe, telefony alarmowe, znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji i ochrony ppoż, oraz
    w podręczny sprzęt gaśniczy i chemiczne środki gaśnicze,
  • prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochroni przeciwpożarowej,
    w tym regularne kontrole,
  • pomoc przy organizacji próbnych alarmów, ewakuacji ludzi z obiektów.