MISJA I WARTOŚCI

  • Dbałość o pracownika
  • Poprawa stanu bezpieczeństwa
  • Ciągły rozwój przez systemowe działanie
  • Innowacja
  • Partnerstwo