INSTRUKCJE BHP

Zgodnie z art. 237§ 2 Kodeksu Pracy „Pracodawca jest zobowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa higieny pracy na stanowiskach pracy.”
Dodatkowo § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz.1650) mówi: „Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

  1. Stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  2. Obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  3. Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  4. Udzielania pierwszej pomocy.”

Oferujemy pomoc w opracowaniu instrukcji BHP spełniających wszelkie wymogi prawne jak również proponujemy opracowanie instrukcji na indywidualne zamówienie klienta.

Prawidłowo opracowana instrukcja BHP zdecydowanie podnosi poziom bezpieczeństwa
w Państwa firmie.