INNE USŁUGI

W swojej ofercie oprócz standardowych usług bhp, proponujemy:

  • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy nadzorowanych obiektów,
  • doradztwo w zakresie doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
  •  doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
  • informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,
  • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej oraz pomoc w zaopatrzeniu pracowników w w/w środki,
  • pomoc w realizacji nakazów i wystąpień PIP i PIS,
  • wiele innych.